Våre produkter

FAST DROP

SELVBETJENT INNLEVERINGSLØSNING FOR FARLIG AVFALL


FAST DROP er en selvbetjent løsning som gjør det mulig å registrere:
– Hvem som har levert farlig avfall
– Hva som er levert
– Hvor mye som blir levert
– Når det ble levert

UTFORDRING:


Ansatte alltid tilstede
og repetitivt arbeidLØSNING:


HMS-fokusLøsningen er
tidsbesparende, fleksibel
og oversiktlig. De
ansatte kan gjøre andre
arbeidsoppgaver når det
ikke er kunder.


Data gir full tilgang på
informasjon på farlig
avfall som blir levert slik
at de ansatte til enhver
tid har kontroll.

UTFORDRING:


Dårlig oversikt over

beholdning og kunderLØSNING:


Sporbarhet og sikkerhetKomplett oversikt over
lagerstatistikk, merking
av avfall og bedre
oversikt for brannvesen.
Det vil alltid være mulig
å spore hva en kunde
har levert. Man vil kunne
kontakte kunden isteden
for å tilkalle en ekstern
kjemiker dersom man er
usikker på innholdet av
kjemikaler

UTFORDRING:


Stengte mottak ved lav bemanning helg og kveld.LØSNING:


MiljøhensynDet vil bli lettere for
kunder å levere, unngå
kø og riktig sortering
vil gi god håndtering
av farlig avfall.
Når leveringen fungerer
trygt og enkelt for kunden
vil man unngå at farlig
avfall blir oppbevart
i hjemmet, etterlatt i
naturen eller kastet feil.

20210811_154536
20210811_154654
FASTDrop_3
FASTDrop_4
KIS affaldssortering L side.20
KIS affaldssortering L side.15
KIS affaldssortering L side.19
KIS affaldssortering L side.18

Slik fungerer det:

1
2
3
4

Våre prosjekter

Avinor - Utfasing og demontering av bagasjeanlegget på terminal 1 på Oslo Lufthavn Gardermoen.


Vi hjelper Avinor med å omprogrammere PLS, toppsystemet (BRAINS) og bygge om nødstoppanlegget under demontering og utfasing.

Les mer her.

Sirkula - Portstyring på Kretsløpsparken i Hamar.


Vi leverte styring av 14 porter for styring av bilflyt på kretsløpsparken som en underleverandør til VSP AS.


Om oss

Kongsberg Industrial Solutions AS
Kongsberg Industrial Solutions AS (KIS) utvikler og produserer automatiseringsløsninger og produkter for privat og offentlig sektor.
Vi har 25 års erfaring på OT og IT systemer, har egne datainnsamlingssystemer, databasesystemer, sorteringsalgoritmer og logistikkløsninger for flyplasser, post, lager og miljøstasjoner.
Ta gjerne kontakt for mer informasjon og sjekk vår hjemmeside for oppdateringer.Visjon

KIS skal alltid være en av verdens beste på integrasjon mellom IT og OT systemer.


Mål

KIS utvikler og leverer brukervennlige produkter og løsninger som er miljøvennige og energibesparende. Samtidig er de enkle å innstallere slik at vi kan skape økte verdier for våre kunder. 


Verdier

For KIS er miljøet og kundene i fokus. Mottoet vårt er samarbeid og kunnskapsdeling internt og med kunden. Slik leverer vi et best mulig produkt.

Kontakt oss